Kreativ innen musikk, poesi, opptreden

DELTAR HER

LITTERATUR

Sigrid Marie Refsum er en forfatter/dikter og sangerinne som har fulgt oss i flere år. Hun synger og fremfører egne melodier og dikt på en måte vi kan kalle en poetisk performance. Hun når stadig høyere nivå og har utviklet seg enormt de siste årene. Dette er noe å glede seg til folkens. (Fra pressemeldingen til Julepük, 18.12.2010)

 

Litt fra min CV:

 

Låtskriver/ide/trubadur: Sigrid Marie Refsum, født i Oslo 28.06.1957

Gift,

Bosatt på Furuset i Oslo.,

 

Representant for Mental Helse i diverse sammenhenger, 2016-2020 i i Alna rådet for funksjonshemmede, tidligere Furuset fra 1999, varamedlem i Oslo Rådet, RiO, 2008-2015

 

Fra år 2000: Skrevet sangtekster til 8 av Teater Vildenveis forestillinger og deltatt som skuespiller

 

Fra år 1998: Opptrådt på Volapük kulturforum, med egne dikt, etter hvert også sang

 

Opptrådte med Ingeborg Andersen, som musiker «Trillebagteateret». Vi framførte «Spor i tid- en Østkantkabaret» og diverse foredrag basert på intervjuer om forhold rundt Helsfyr, fra forrige århundre. 2013-2014

 

Skuespiller i oppsetningen «Sørgelige Greier» 2014 april-november

 

Sang og urframførte egen åpningssang under Salongfestivalen 2012.

 

Bidrog med fire dikt I «ORD OVER SINN», utgitt på Kolofon forlag 2004

 

Sangtekst «Gyng meg sakte» i CD-n «Syng meg et liv» med Geir Stensby.Ingeborg Andersen og Marit Mathisen

 

Godkjent som adjunkt med opprykk 1986, med fagene russisk og nordisk språk og litteratur.

 

Prøvde å finne en motiverende vinkling på hva det var som virket ved Åse Marie Nesses gjendikting av den russiske dissidentpoeten Irina Ratusjinskaias dikt til norsk. Først innen rammen av hovedfag på nordisk, seinere i rammen av russisk. Utforsket da poesi i praksis og internettsamlingen «Silkespinnersang» ble publisert i «Poetikon» høsten 1997.

 

Hovedfagstemaet gjorde meg også oppmerksom på andre undertrykte temaer og jeg fikk publisert 3-4 engelskspråklige dikt i et nettsted for «Survivors of Loved One’s Suicides» «1000Deaths.com»

Også på Charybde.com/sigma

 

100% uføretrygdet i år 1999, 80% fra 2007. Bruker fortsatt en god del ressurser på å sikre helse og fortsatt bedring. Er nå i rehabiliteringssopplegg i regi av Helse SørØst. Når jeg har det bra, musiserer jeg.

 

Musikkbakgrunn:

 

Sangundervisning med Synnøve Apelthun-Andersen, fra år 2003 og Kristin Groven Holmboe 2012-

 

Gitarundervisning: Guri Solum, 1971-72, tips fra Hartmann, Frode Barth 2013-

 

Innspillinger

Ved Marius Bergeland, LOCO studios fra 2014,

 

Ved Jon Inge Knudsen, Gate9, 2011,

 

Opptak til bruk i Teater Vildenvei, ved John Ivar Bye.

 

Pianotimer: Gerd Nyborg 1966-1971, Vera Christie 1972-74, musikkpedagogstudentene Kari Mariussen og Olga Pettersen

 

Kor: Bestum skoles jentekor, Suttungkoret, Ullern Kirkekor, Oslo Chorale Selskap, Nordberg kirkekor, Alna prosjektkor

Band: The Stars . 1968-1970

 

Frivillige engasjementer: Mental Helse, Landsforeningen til forebygging av selvskading og selvmord, LEVE, Verdensdagen for psykisk helse, Fredsduene for ungdom, ERAS-festivalen, Volapük, Lysvandringa langs Alnaelva ,EACH (European Asian Cultural Heritage) Indisk-Norsk Informasjons- og kulturforum, forsanger, Oslo Lyrikk og visefestival, Frivilligsentralen på Furuset, opptrådt på arrangementer i Forbundet mot Rusgift i den perioden jeg jobbet der 2011-2015, har sunget på Retretten,

 

 

 

I det gamle Hellas spilte dikterne på lyre når de framførte sin lyrikk... nå lages viser, tekster med melodi til gitarspill. Lyrikk med musikk til gav opphavet til navnet Lyra - komp. Dette driver jeg med, begynte så vidt i 11-årsalderen sammen med venninner i klassen. Og har tatt det opp igjen sterkere og sterkere, fått tilførsler fra andre. Og det vokser, også inn i samtidsmusikken.. Noen kaller meg trubadur.

 

Flere eksempler på oppdragstekster:

 

Teater Vildenvei har gitt meg variert og nennsom sceneerfaring og har brukt meg som sangtekstforfatter til 8 av sine forestillinger. Noe av dette er dokumentert i Youtube-kanalen til regissør Eduard Myska. se også www.teatervildenvei.no

 

Jeg begynte i det som da het Jerikoteateret i januar år 2000, der vi var medforfattere og ideleverandører til forestillingen "Turist i min egen skjebne."

 

 

Neste mulighet for å se TEATER VILDENVEI:

 

Poesiprogram 23. augusti 2016

 

 

Sentralen, Øvre Slottsgate 3

 

 

PROSJEKTER JEG LEDET ELLER SAMARBEIDET OM LEDELSEN

 

Barnemotivet i fotografi og sang i samarbeid med fotograf Stine Loe Jenssen og Bibliotekar Mari Torp

 

Liv og lyst i hverdagen i samarbeid med styret i Mental Helse Alna, finansiert av ExtraStiftelsen, Helse og Rehabilitering

 

Det kan skje på perrongene her med base i Furuset Frivillighetsentral, veiledning fra bydelens kultursjef og Volapuk. En kunstnerisk happeing rundt Olav Strømmes utsmykning på Furuset T-stasjon og biblioteket.

 

Kulturprosjekt på Furuset skole der billedkunstner Edvarda Braanaas hadde hovedansvaret for realisering.

 

Diverse prosjekter i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse i bydel Alna.

 

 

 

 

 

Neste mulighet for å se meg medTEATER VILDENVEI

 

23. august, under Amaliedagene

 

i Sentralen, Øvre Slottsgate 3

Foto:Tinatin Svendsen

 

På Volapülk har jeg fått prøve ut småprogrammer på 10-20 minutter med tekster, poesi og musikk. Debuterte her med egne dikt 29. mars 1998.

 

Jeg tar gjerne betalte oppdrag, da jeg også har regninger som skal betales. :-)

 

 

Send da melding der du forklarer hvem du er og hva du ønskerl

TAKK FOR PRODUKSJONSSTØTTE til ALBUM

 

www.linesminogsourcing: Foreløpig takk til

 

Anne Grete Orlien, styremedlem Øyvind Hjeltnes Minnefond

Familien

Celsius Recording, Expo, and Lyrics

Foreldre

Berit Hoff, forfatter, skrivelærer

 

 

Familiemedlemmer

 

 

 

med flere, som ønsker å holde donasjonen privat

 

PROSJEKTER

Trillebagteateret 2014

Sammen med Ingeborg Andersen framførte vi hennes faglitterære tekster og sanger basert på intervjuer og opptegnelser fra Oslo. Særllig "Spor i tid - en østkantkabaret". Vi opptrer nå hver for oss med stoff fra felles program.

 

Det kan skje på perrongene her i 2001

Innrammet av Olav Strømmes utsmykning av Furuset T-banestasjon. Med praktisk støtte fra Furuset Frivillighetssentral, bydelen, biblioteket og Volapük inviterte jeg billedkunstnere, opplesere og musikere til en happening for å levendegjøre innholdet i T-banekunsten av en av våre største romkunstnere.

 

Deltok sammen med Edvarda Braanaas, med ideer, innspill og gjennomføring av T-banekunstprosjekt der skoleelever fra Furuset skole fikk oppgaver om Olav Strømmes utsmykning. Det resulterte i en utstilling mellom perrongene på Stortinget stasjon.

LITTERATUR

 

Sigrid Marie Refsum er en forfatter/dikter og sangerinne som har fulgt oss i flere år. Hun synger og fremfører egne melodier og dikt på en måte vi kan kalle en poetisk performance. Hun når stadig høyere nivå og har utviklet seg enormt de siste årene. Dette er noe å glede seg til folkens. (Fra pressemeldingen til Julepük, 18.12.2010)

 

 

ERAS-festivalen 2016

Rådhusplassen i OSLO,

1.og 2. oktober 13-20

synger på scenen 2. oktober

 

http://www.detskjerioslo.no/hvaskjer/89253.html

 
 

Inspirende samarbeidspartnere og miljøer der jeg har utviktlet meg kunstnerisk:

 

 

siden 1998:

Volapük kulturforum,

Løvenskioldsgate 10,

0263 OSLO

 

www.volapuk.no

Se også facebook.

 

siden år 2000:

Teater Vildenvei

daglig leder,

Eduard Myska:

959 07 969

 

www.teatervildenvei.no

 

PIO-poesi

 

Indisk-Norsk Informasjons og kulturforum

 

Kultursalongen/Salongfestivalen

 

Tekstuniverset

 

Hovin Bokkafe

 

Poetikon

 

Haikuskolen

 

Mange imppulser fra:

 

Suttung, Russisk litteratur, Heilo-kasetter, miljøet i Vinje, Bestum skole.. ososv

 

og mye mer...

 

 

 

"Musikken ytrer seg som hoff rundt ordet, om ordene har sansene sin sang"

Sangtekst, "Det reneste vanvidd"

 

Logo: Elsie Berg

 

 

Fra presentasjonen av Salongfestivalen 2012 ved Ragnar og Snefrid Reutz-Håkenstad

Sigrid Marie Refsum

 

 

Kunstnersjel og sosialentreprenør som er opptatt av mental helse...

 

 

Sigrid Marie Refsum, Oslo, har solid bakgrunn fra språk og litteraturstudier i nordisk og russisk. Ved siden av å skrive egne tekster, som hun også tonesetter, er hun tilknyttet teaterprosjektet Vildenvei (et aktivitetstilbud innen psykisk helsevern) som sangtekstforfatter. Aktiv som skuespiller i Jerikoteateret og Teateret Den Røde Gren, hvor hun blant annet har deltatt i forestillingene: Drømmen om Hammeren, Turist i min egen skjebne, Dampen og Kafé det tapte ord.

Refsum er kjent for sine karakteristiske framføringer/tolkninger av egne og andres sanger og tekster, og har vært en viktig bidragsyter på Volapük med opptredener helt tilbake til 1998. Arbeider helhetlig, og framfører ofte sitt programutvalg som en slags collage.

 

Viktige linker og referanser:

 

http://www.frodebarth.com/

www.knutreiersrud.no

http://www.toneringen.com/

www.sidikicamara.com

www.bacalaocompany.com

 

 

www.teatervildenvei.no

www.volapuk.no

www.erasfestival.no

 

 

Fra repertoaret:

 

Langdikt jeg har lært og arbeidet med:

 

"Still meg ein storvengja sorg overskygde" av Olav Aukrust

 

"Vasen med relieff av dansende barn" av Gunvor Hofmo

 

"Jeg banker på steinens dør" av Wyslava Szymborska

 

 

.

 

 

 

OMTALE

 

Jeg bevitner gjerne mitt kjennskap til Sigrid Marie Refsum slik det framgår av det følgende:

 

-Jeg har kjent Sigrid Marie gjennom en årrekke både som nabo, venn og kunstutøver.

 

At jeg kjenner henne som nabo og venn innebærer at jeg kjenner ganske godt til hennes virksomhet her i strøket, dvs det betydelige arbeidet hun har nedlagt for å styrke den kulturelle bevisstheten her i bydelen Alna. Dette arbeidet har gitt seg utslag på mange måter:

 

Sigrid Marie Refsum har kunstneriske evner over et bredt felt: Hun er diktoppleser, hun er sanger og akkompagnerer sine egne og andres dikt til gitar. Hun er skuespiller og har opptrådt på mange slags scener.

 

Et særtrekk ved hennes framføringer er at hun ofte henvender seg til mennesker som på en eller annen måte har et sterkere kontakt-behov enn de fleste andre. Det kan være mennesker som samler seg i klubber, foreninger og frivillighets-sentraler der kunstneriske uttrykk har en større betydning for samværet enn ellers. Hun har også tydeligvis gode samarbeidsevner i slike sammenhenger.

 

Mitt kjennskap til Sigrid Marie Refsum stammer ikke bare fra at jeg har iakttatt henne som artist. Hun har også oppsøkt meg pga.mine praktiske erfaringer som lærer/kunstpedagog/universitets- lektor i drama gjennom mange år. Det er en glede å uttale meg om henne på en måte som kunne bidra til hennes videre kunstneriske og kulturelle utvikling.

 

 

Med hilsen

 

 

 

Nils Braanaas

Jerikoveien 97 A

1052 Oslo

 

 

(Nils Braanaas (født 1. februar 1925, død 3. januar 2012) var en norsk pedagog og sakprosaforfatter. I følge skuespiller og instruktør Gunnar Skar en svært talentfull skuespiller, om han hadde valgt det.)

For lønnsmidler så jeg kunne starte, og for at jeg fikk forlate arbeidsoppgaver for å arbeide med musikk, takker jeg min tidligere arbeidsgiver, FORBUNDET MOT RUSGIFT, som også inspirerte meg med sitt begrep POSITIV RUS

 

 

Sidselsangen er en slags portrettsang, en takk for innsatsen Sidsel Grue gjorde i forbindelse med forestillingen DAMPEN.

Sidsel Grue er dedikert regiassistent i Teater Vildenvei. Et kunstnerisk felleskap der jeg lærer mye om teater og psykiske helseutfordringer.

 

 

 

Vi kalte oss Trillebagteateret, fordi vi transporterte alt utstyr i trillebager.

 

Jeg har fått rett til å bruke dette materialet, sanger og tekster i egne opptredener.

 

Ingeborg er faglitterær forfatter og foredragsholder.

 

 

Dette stoffet egner seg på 1. mai og alle andre sammenhenger hvor historisk tilbakeblikk på Oslo og livet i Oslo Østkant gir mening.

 

Foto: Elsie Berg

 

ogs

ogs

ogs

LYRAKOMP-Sigrid Marie Refsum

 

Enkeltmannsforetak

organisasjonsnrummer:

X998 790 212X